หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อธิการบดี ม.พายัพ รับมอบเงินสนับสนุนจาก ผป.ประนอ สัจจะเวทะและครอบครัว เพื่อสมทบทุนนอน ร.ต.ท.แก้ว เนตตโยธิน

อธิการบดี ม.พายัพ รับมอบเงินสนับสนุนจาก ผป.ประนอ สัจจะเวทะและครอบครัว เพื่อสมทบทุนนอน ร.ต.ท.แก้ว เนตตโยธิน

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ รับมอบเงินสนับสนุนจาก ผป.ประนอ สัจจะเวทะและครอบครัว เพื่อสมทบทุนนอน ร.ต.ท.แก้ว เนตตโยธิน ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561