หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ผู้ช่วยอธิการบดี ม.พายัพ พร้อมทีมงานสำนักสื่ิอสารองค์กร มอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทย เนื่องในวันนักข่าวประจำปี 2561

ผู้ช่วยอธิการบดี ม.พายัพ พร้อมทีมงานสำนักสื่ิอสารองค์กร มอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทย เนื่องในวันนักข่าวประจำปี 2561

รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง วราภรณ์ ปัณณวลี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมทีมงานสำนักสื่ิอสารองค์กร มอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทย เนื่องในวันนักข่าวประจำปี 2561 ณ วัดพันอ้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561