หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์" จัดโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์" จัดโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมจัดกิจกรรม “ใต้ร่มพระบารมีเทิดไว้เหนือเกล้าในแผ่นดิน” ในโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดโดย ตำรวจภูธรภาค ๕ ร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยในงานนี้สำนักสื่อสารองค์กรได้นำกิจกรรม “ใต้ร่มพระบารมี ๑ ความดีถวายเทิดไว้เหนือเกล้าในแผ่นดิน” เพื่อให้ประชาชนผู้เข้าร่วมงานกว่า ๖,๐๐๐ คน เขียน ๑ ความดีที่ตั้งใจทำเพื่อเทิดทูนสถาบันกษัตริย์และส่งเสริมความเป็นคนดีให้ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่