หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรศิษยาภิบาล ปีการศึกษา 2560 ในการประชุมสัมมนาศิษยาภิบาลทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรศิษยาภิบาล ปีการศึกษา 2560 ในการประชุมสัมมนาศิษยาภิบาลทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรศิษยาภิบาล สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 จำนวน 2,583,000 บาท เพื่อสนับสนุนบุตร-ธิดาของศิษยาภิบาลซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ ให้ได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด ทั้งยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเพื่อให้ศิษยาภิบาลได้ทำพันธกิจรับใช้อย่างเต็มกำลังความสามารถ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน เชียงใหม่