หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อธิการบดีพร้อมผู้บริหาร และทีมงานสำนักสื่อสารองค์กร ม.พายัพ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

อธิการบดีพร้อมผู้บริหาร และทีมงานสำนักสื่อสารองค์กร ม.พายัพ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีพร้อมผู้บริหาร และทีมงานสำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561