หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดแข่งขันลาบเมือง ในงานดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เพื่อสร้างความสนุกสนาน ความสามัคคีกัน

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดแข่งขันลาบเมือง ในงานดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เพื่อสร้างความสนุกสนาน ความสามัคคีกัน

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดแข่งขันลาบเมือง ในงานดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เพื่อสร้างความสนุกสนาน ความสามัคคีกัน ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561