หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อธิการบดี ม.พายัพ มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม "งานจดหมายเหตุเบื้องต้น"

อธิการบดี ม.พายัพ มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม "งานจดหมายเหตุเบื้องต้น"

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม "งานจดหมายเหตุเบื้องต้น" เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ