หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพจัด “พิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปี 2561”

มหาวิทยาลัยพายัพจัด “พิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปี 2561”

มหาวิทยาลัยพายัพจัด “พิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปี 2561” เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ลานกิจกรรมอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว พิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสของ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพนบนอบต่อคณาจารย์ผู้มีพระคุณ และเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของเหล่าบรรดาลูกศิษย์ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเอง พร้อมกับการร่วมกิ๋นหอมต๋อมม่วน เสริมสร้างความสามัคคีของบุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน