หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อธิการบดี ม.พายัพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพายัพ กับ Tianfu College of SWUFE

อธิการบดี ม.พายัพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพายัพ กับ Tianfu College of SWUFE

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพายัพ กับ Tianfu College of SWUFE ณ Tianfu College of SWUFE Chengdu, China เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561