หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนิทรรศการภาพถ่าย ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนิทรรศการภาพถ่าย ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนิทรรศการภาพถ่าย ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม 2561 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ภาพโดย คุณปิยะ วรรณศรี และทีมงานคณะนิเทศศาสตร์