หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงาน Good Bye Senior : ลูก CA ฮ่วมใจ๋ ล้านนาไทยตี้ฮัก

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงาน Good Bye Senior : ลูก CA ฮ่วมใจ๋ ล้านนาไทยตี้ฮัก

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงาน Good Bye Senior : ลูก CA ฮ่วมใจ๋ ล้านนาไทยตี้ฮัก เพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาของคณะฯ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องสัมมนาคณะนิเทศศาสตร์ อาคารประกาศก มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว