หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ Rev.Dr. Seong Sang Lee, Elder Hong Daesoo and Elders of Wonju District Presbyterian Church, Korea (PCK)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ Rev.Dr. Seong Sang Lee, Elder Hong Daesoo and Elders of Wonju District Presbyterian Church, Korea (PCK)

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ Rev.Dr. Seong Sang Lee, Elder Hong Daesoo and Elders of Wonju District Presbyterian Church, Korea (PCK) ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561