หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อธิการบดี ม.พายัพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือด้านงานวิจัยผลิตภัณฑ์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพายัพ กับ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

อธิการบดี ม.พายัพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือด้านงานวิจัยผลิตภัณฑ์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพายัพ กับ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ ดร. องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) และคณะ ที่มาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือด้านงานวิจัยผลิตภัณฑ์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพายัพ กับ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมสำนักอธิการบดี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561