หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีส่งนักศึกษาสำเร็จหลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีส่งนักศึกษาสำเร็จหลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีส่งนักศึกษาสำเร็จหลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ โบสถ์ เฮนรี ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว นักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ ระดับปริญญาตรี มีทั้งสิ้น 15 คน และระดับปริญญาตรี 6 คน มีสาขาทั้งหมดดังนี้ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ