หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนร่วมงาน Thai Festival in Shanghai 2018

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนร่วมงาน Thai Festival in Shanghai 2018

นางสาวสุชานาถ เป็งกาสิทธิ์ นางสาวชฎากาญจน์ สายวังจิต และนางสาวสิรีธร กุลนิล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนร่วมงาน Thai Festival in Shanghai 2018 เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้แก่ชาวต่างชาติ จัดโดยกงสุลไทยประจำนครเซี่ยงไฮ้ ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2561 ณ Royal Thai Consulate-General, Shanghai, P.R.China.