หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ม.พายัพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA และ นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ม.พายัพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA และ นิติศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA และ นิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561