หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยพายัพ ครบ 25 ปี

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยพายัพ ครบ 25 ปี

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยพายัพ ครบ 25 ปี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ โบสถ์ เฮนรี ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว