หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันเปิดภาคการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันเปิดภาคการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันเปิดภาคการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ โบสถ์เฮนรี ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว