หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ ผู้บริหาร Mokwon University ประเทศเกาหลีใต้

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ ผู้บริหาร Mokwon University ประเทศเกาหลีใต้

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ ผู้บริหาร Mokwon University ประเทศเกาหลีใต้ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561