หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ และอดีตอธิการบดี ร่วมพิธีเปิดอาคารโบสถ์ Heaven Mission Center

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ และอดีตอธิการบดี ร่วมพิธีเปิดอาคารโบสถ์ Heaven Mission Center

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ และ ศาสนาจารย์ ผศ.ดร. สาธนัญ บุณยเกียรติ อนุศาสกมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. อำนวย ทะพิงค์แก อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ไปร่วมพิธีเปิดอาคารโบสถ์ Heaven Mission Center เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561