หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       วิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพ ร่วมกับ สมาคมนักดนตรีนักร้องนักแสดงเชียงใหม่ จัดแถลงข่าว การจัดทำอัลบั้มเสียงจากขอบฟ้า - Sound from the Horizon ในโครงการดนตรีล้านนาสู่เวทีโลก

วิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพ ร่วมกับ สมาคมนักดนตรีนักร้องนักแสดงเชียงใหม่ จัดแถลงข่าว การจัดทำอัลบั้มเสียงจากขอบฟ้า - Sound from the Horizon ในโครงการดนตรีล้านนาสู่เวทีโลก

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ สมาคมนักดนตรีนักร้องนักแสดงเชียงใหม่ (CMSAA) จัดงานแถลงข่าว การจัดทำอัลบั้มเสียงจากขอบฟ้า - Sound from the Horizon ในโครงการดนตรีล้านนาสู่เวทีโลก (Lanna Music to the World) และ การเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร ดนตรีเชิงพาณิชย์ (Commercial Music Program) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง SW 204 อาคารศรีสังวาลย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ