หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อธิการบดี ม.พายัพ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต ที่เข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดี ม.เชียงใหม่

อธิการบดี ม.พายัพ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต ที่เข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดี ม.เชียงใหม่

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต ที่เข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561