หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.พายัพ รับมอบเงินถวายเพื่อการศึกษาจาก อาจารย์ฉวีวรรณ พรหมปาลิต เป็นทุนการศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.พายัพ รับมอบเงินถวายเพื่อการศึกษาจาก อาจารย์ฉวีวรรณ พรหมปาลิต เป็นทุนการศึกษา

อาจารย์คมกฤต วงค์นาง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ รับมอบเงินถวายเพื่อการศึกษาจาก อาจารย์ฉวีวรรณ พรหมปาลิต เป็นทุนการศึกษา "จสต.สังวรณ์ อ.ฉวีวรรณ พรหมปาลิต" สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และสมทบทุนนอน "คุณยายวัลย์ดี เมืองตั้ง" ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561