หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนการจัดกิจกรรม

คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนการจัดกิจกรรม

คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนการจัดกิจกรรมสนับสนุนการมหาวิทยาลัยพายัพ โดยมีคุณสายสม วงศาสุลักษณ์ เป็นประธานดำเนินการประชุม และได้รับเกียรติจาก ดร. อำนวย ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมการประชุม ที่ประชุมมีการวางแผนการจัดงาน “เดิน วิ่ง มินิมาราธอน นานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพได้ให้ความอนุเคราะห์ในการดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ห้องน้ำอาคารสายธารธรรม ห้องน้ำศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และห้องน้ำชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยได้มอบหมายให้คุณวสิน เลิศเกียรติดำรงค์ คณะกรรมการส่งเสริมฯ เป็นผู้รับดำเนินการซ่อมแซมและขอรับการสนับสนุนจากธุรกิจของศิษย์เก่า ได้แก่บริษัทแอลดับบลิวเอส เรียวเอสเตท จำกัด บริษัทนพดลพานิช จำกัด และ บริษัทโฮมสุขภัณท์ จำกัด