หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค และภาคีเครือข่าย จัดงานเทิดพระเกียรติหมอเจ้าฟ้า เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค และภาคีเครือข่าย จัดงานเทิดพระเกียรติหมอเจ้าฟ้า เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค และภาคีเครือข่าย จัดงานเทิดพระเกียรติหมอเจ้าฟ้า เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561 ในการนี้อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ได้ร่วมอธิฐานขอพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้า ภายในงานมีการจัดนิทรรศการประกวดภาพระบายสี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จ.เชียงใหม่