หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ จิตสำนึกสีเขียว ปลูกป่าเพื่อชุมชน

หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ จิตสำนึกสีเขียว ปลูกป่าเพื่อชุมชน

หอพักนักศึกษาชาย และหอพักนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ "จิตสำนึกสีเขียว ปลูกป่าเพื่อชุมชน" เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ที่ อล.3 (ฝายแม่แจ่ม) อุทยานแห่งชาติออบหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561