หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมสร้างสรรค์นาฏลีลาประกอบการแสดงเปียโนคลาสสิค โดยคอนเสิร์ต "Court To Common จากเวียงสู่ชาวบ้านร้านถิ่น"

สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมสร้างสรรค์นาฏลีลาประกอบการแสดงเปียโนคลาสสิค โดยคอนเสิร์ต "Court To Common จากเวียงสู่ชาวบ้านร้านถิ่น"

สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมสร้างสรรค์นาฏลีลาประกอบการแสดงเปียโนคลาสสิค โดยคอนเสิร์ต "Court To Common จากเวียงสู่ชาวบ้านร้านถิ่น" เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยที่ถูกสร้างสรรค์ให้ร่วมสมัย โดย คุณณัฐ ยนตรรักษ์ นักเปียโน รางวัลศิลปาธร และศิลปินสไตล์เวย์ (Steinway Artis) ของคนแรกของประเทศไทย ร่วมกับ นักเพอคัสชั่น (Percussionist) ชาวโปแลนด์ ลูคัส ครูซิลโด้ (Lukusz Kurzydlo) และการสร้างสรรค์นาฏลีลาจากสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ การสร้างสรรค์ครั้งนี้เป็นการนำดนตรีไทยเดิม ดนตรีไทยสมัยใหม่ ที่พระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ทรงได้พระราชนิพนธ์ไว้ มาสร้างสรรค์เป็นตนตรีสำหรับเปียโนคลาสสิค รวมทั้งใช้ดนตรีและการแสดงลิเกซึ่งเป็นศิลปะชาวบ้านมารังสรรค์เป็นการแสดงในแนวทางของดนตรีคลาสสิคเพื่อให้ชาวต่างชาติเข้าใจดนตรีและการแสดงนาฏศิลป์ไทย เพราะในชีวิตของคนไทยไม่ว่าในวังหรือชาวบ้านร้านถิ่นล้วนมีดนตรีในหัวใจ นอกจากนั้นยังเป็นการประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย ไปสู่ชาวยุโรป รวมทั้งเป็นโอกาสของการเฉลิมฉลอง ครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-ฮังการีอีกด้วย การแสดงประกอบด้วย เพลงไก่แก้ว ซึ่งเป็นเพลงไทยเพลงแรกที่ คุณณัฐ ยนตรรักษ์นำทำนองเพลงไทยเดิมมาบรรเลงในรูปแบบของดนตรีคลาสสิค มีการแสดงนาฏลีลาประกอบ สยามโชนาต้า เป็นเพลงที่ คุณณัฐประพันธ์ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบพระชนมายุ 75 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นการนำทำนองเพลงพื้นบ้านของภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสานและภาคใต้ มาประพันธ์ในแบบของเปียโนโซนาต้า ในการแสดงครั้งนี้ คุณณัฐ บรรเลงเฉพาะของภาคอีสาน มีการแสดงประกอบ การบรรเลงเพลง ฝัน (Some Where Some How) ซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 มีการแสดง 2 ชุด ได้แก่ การแสดงชุดที่ 1ภาษาอังกฤษเป็น "Kai Kaew" (Crystal pheasant) การแสดงชุดที่2 ภาษาอังกฤษ Piano Sonata No.3 "Siam Sonata" เพลงถวายชัยมหาราชา PianoSonata No.1,"Glory to our Great Kings" คุณณัฐ เขียนขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ครบ 50 ปีโดยนำเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 2 รัชกาลที่ 7 และ รัชกาลที่ 9 มาบรรเลงพร้อมสร้างสรรค์ให้เป็นเพลงบรรเลงโซนาต้า พร้อมการแสดงนาฏลีลาของสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ