หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ ผู้บริหารโรงเรียนวิชัยวิทยา ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพายัพ

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ ผู้บริหารโรงเรียนวิชัยวิทยา ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพายัพ

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ ผู้บริหารโรงเรียนวิชัยวิทยา ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561