หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานีโทรทัศน์คริสเตียน CGNTV (Christian Global Network Television)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานีโทรทัศน์คริสเตียน CGNTV (Christian Global Network Television)

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานีโทรทัศน์คริสเตียน CGNTV (Christian Global Network Television) ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี