หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร ม.พายัพ ให้การต้อนรับ แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก และคณะ

อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร ม.พายัพ ให้การต้อนรับ แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก และคณะ

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดี พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับ แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก และคณะ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561