หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับคณะจาก Rotary Chiang Mai International

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับคณะจาก Rotary Chiang Mai International

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคณะจาก Rotary Chiang Mai International ประกอบด้วย Mr. Roger K. Lindley (Charter President), Mr. William B. Churchill (Member), Mr. Clarence Shettlesworth (Member) และคุณอารีย์ สุขสิริ (ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิครุ่นที่ 76) เพื่อปรึกษาหารือในการจัดตั้งชมรม Rotaract ให้แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ เน้นการพัฒนาความเป็นผู้นำและดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์และช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ โดยทาง Rotary Chiang Mai International ยินดีที่จะให้คำปรึกษารวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของชมรม Rotaract ของมหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี