หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ Keita Sugai, Sylff Association Secretariat Program Officer, The Tokyo Foundation for Policy Research

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ Keita Sugai, Sylff Association Secretariat Program Officer, The Tokyo Foundation for Policy Research

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ Keita Sugai, Sylff Association Secretariat Program Officer, The Tokyo Foundation for Policy Research และคณะ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561