หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       รองอธิการบดี ต้อนรับคณะจาก British Council, Brunel University London, University of Edinburgh and Coventry University.

รองอธิการบดี ต้อนรับคณะจาก British Council, Brunel University London, University of Edinburgh and Coventry University.

อาจารย์ ดร. วัลภา วงศ์จันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ต้อนรับคณะจาก British Council, Brunel University London, University of Edinburgh and Coventry University. ที่มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561