หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ MOKWON UNIVERSITY สาธารณรัฐเกาหลี

มหาวิทยาลัยพายัพ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ MOKWON UNIVERSITY สาธารณรัฐเกาหลี

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพายัพ กับ MOKWON UNIVERSITY สาธารณรัฐเกาหลี ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561