หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ม.พายัพ ขอแสดงความยินดีกับ นายธเนศพล อุบลรัตน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันดนตรีนานาชาติ

ม.พายัพ ขอแสดงความยินดีกับ นายธเนศพล อุบลรัตน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันดนตรีนานาชาติ

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ นายธเนศพล อุบลรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เอกไวโอลิน วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันดนตรีนานาชาติ The 6th HongKong International Youth Performance Arts Festival ในรายการ Violin – Open Class และ Violin Duet Senior Class เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่