หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกล่าวต้อนรับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ทุกท่าน ที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 41

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกล่าวต้อนรับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ทุกท่าน ที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 41

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกล่าวต้อนรับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ทุกท่าน ที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561