หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการสังเกตการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการสังเกตการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการสังเกตการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเลวีนิติ อาคารผู้วินิจฉัย มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ในงานมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวอเมริกันในประเทศไทย และการค้นหาข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งในการใช้สิทธิในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกโดยได้รับเกียรติจาก กงสุลใหญ่เจนนิเฟอร์ ฮาไฮ ให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้งกลางเทอมของอเมริกา ทั้งนี้มี นักเรียน นักศึกษา และ ผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 100 คน