หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 โดยมหาวิทยาลัยพายัพร่วมจัดนิทรรศการการการศึกษาและแนำนำหลักสูตร โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจาก 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมงาน