หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมใหญ่ พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 41

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมใหญ่ พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 41

ประมวลภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมใหญ่ พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว (ชมภาพเพิ่มเติมที่ Facebook : PYUOfficial)