หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อธิการบดี ม.พายัพ รับมอบเงินบริจาคเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ จากนายกสภามหาวิทยาลัยพายัพ

อธิการบดี ม.พายัพ รับมอบเงินบริจาคเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ จากนายกสภามหาวิทยาลัยพายัพ

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ รับมอบเงินบริจาคเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ จากคุณอภิศักดิ์ ก้องกังวาฬโชค นายกสภามหาวิทยาลัยพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561