หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ คณาจารย์จาก Liberty University สหรัฐอเมริกา

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ คณาจารย์จาก Liberty University สหรัฐอเมริกา

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับ คณาจารย์จาก Liberty University สหรัฐอเมริกา ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561