หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อธิการบดี ม.พายัพ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารโรงเรียนภาษายูเนี่ยน มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

อธิการบดี ม.พายัพ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารโรงเรียนภาษายูเนี่ยน มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารโรงเรียนภาษายูเนี่ยน มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561