หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมผู้บริหาร ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยพายัพ

คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมผู้บริหาร ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยพายัพ

คุณสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพ และคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยพายัพ ประชุมเพื่อหารือแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยพายัพ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561