หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปี 2561 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปี 2561 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปี 2561 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกอล์ฟกัซซัน เลกาซี่ (ชมภาพเพิ่มเติมที่ Facebook : PYUOfficial) ผลการแข่งขัน มีดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศประเภททีมคะแนนรวมสูงสุด ถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ คือ ทีมเชียงใหม่สุขสวัสดิ์ค้าไม้ นักกีฬาในทีม ได้แก่ 1. คุณจารุวัตร เตชะวุฒิ 2. คุณบัญชา กิตติรังสี 3. คุณจิวไช วิหคหรรษา 4. คุณ Wang Hong Yun 2. รางวัลชนะเลิศ Overall Low Gross ได้แก่ คุณชลชีวา วงษรัศม์ จาก ทีมโรงพยาบาลแมคคอร์มิค 3. รางวัลชนะเลิศ Overall Low Net ได้แก่ คุณธนานา คชสารมณี จาก ทีมนพดลพานิช 4. รางวัลชนะเลิศ Flight A ได้แก่ คุณจารุวัตร เตชะวุฒิ จาก ทีมเชียงใหม่สุขสวัสดิ์ค้าไม้ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 Flight A ได้แก่ คุณจิวไช วิหคหรรษา จาก ทีมเชียงใหม่สุขสวัสดิ์ค้าไม้ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 Flight A ได้แก่ คุณวิน จาก ทีมเลิศวศิน 5. รางวัลชนะเลิศ Flight B ได้แก่ คุณธีรนันท์ จาก ทีมนิติศาสตร์ 38 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 Flight B ได้แก่ คุณสมสง่า จาก ทีมนิติศาสตร์ 38 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 Flight B ได้แก่ คุณนิกร จาก ทีมวังน้ำหยาด+แกรนด์แคนยอน 6. รางวัลชนะเลิศ Flight C ได้แก่ คุณกิตติมศักดิ์ จาก ทีมนิติศาสตร์ 38 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 Flight C ได้แก่ คุณชนินทร์ จาก ทีมสมาคมนักธุรกิจไทย-จีน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 Flight C ได้แก่ คุณธนิต จาก ทีมชมรมกอล์ฟแม่โจ้ 7. รางวัลชนะเลิศ Flight Lady ได้แก่ คุณวราพร วิมลวรรณ จาก ทีมนพดลพานิช รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 Flight Lady ได้แก่ อลิศรา สุจริตธรรม จาก ทีมนพดลพานิช 8. รางวัลประเภท บูบี้ ได้แก่ คุณปริทัศน์ จาก ทีมเทพพละ