หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       งานศิลปวัฒนธรรม ม.พายัพ เข้าร่วมงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย - ลาว ครั้งที่ 15

งานศิลปวัฒนธรรม ม.พายัพ เข้าร่วมงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย - ลาว ครั้งที่ 15

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนีกศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย - ลาว ครั้งที่ 15 โดยได้ส่งการแสดงชุด ฟ้อนหางนกยูง สำหรับการจัดงานครั้งนี้มี 15 สถาบันการศึกษาของประเทศไทย และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 15 - 18 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา