หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดมหกรรมกีฬา พายัพเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดมหกรรมกีฬา พายัพเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดมหกรรมกีฬา "พายัพเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ กล่าวเปิดงาน และมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ของนักศึกษาทุกชั้นปี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว (ชมภาพเพิ่มเติมที่ Facebook : PYUOfficial)