หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะวิทยาศาสตร์ ม.พายัพ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ศาสตร์พระราชาแก่สตรีผู้ที่เคยก้าวพลาด

คณะวิทยาศาสตร์ ม.พายัพ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ศาสตร์พระราชาแก่สตรีผู้ที่เคยก้าวพลาด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน "ศาสตร์พระราชาแก่สตรีผู้ที่เคยก้าวพลาด" สอนทำแยมลำไยผสมกระเจี๊ยบ ให้แก่สตรีที่เคยก้าวพลาด และเตรียมพร้อมที่จะกลับมาดำเนินชีวิตกับครอบครัวและสังคม จำนวน 138 คน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่