หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ Mr. MOHAMED A. LATIF Lead Sr. Engineering Office จาก USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ Mr. MOHAMED A. LATIF Lead Sr. Engineering Office จาก USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับ Mr. MOHAMED A. LATIF Lead Sr. Engineering Office จาก USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561