หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ Dr. Limuel Equina, Executive Director - ATESEA

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ Dr. Limuel Equina, Executive Director - ATESEA

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับ Dr. Limuel Equina, Executive Director - ATESEA ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561