หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมรวมพลังอธิษฐานเผื่อสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมรวมพลังอธิษฐานเผื่อสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมรวมพลังอธิษฐานเผื่อสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โบสถ์ เฮ็นรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว